Spermatozoon u podlasieu

Ispitivanje plodnosti kod mu¹karaca prvenstveno je vezano uz istra¾ivanje ejakulata. Analiza sjemena temeljni je dijagnostièki element koji poma¾e u procjeni plodnosti mu¹karaca.Semen je suspenzija spermija koja nastaje iz interijera i epididimida u mje¹avini sekreta prostate, sjemene vezike i tubulo-bulbarnih ¾lijezda (takozvana spermijska plazma. Glavna svrha pitanja je stoga sperma.

Kada treba pripremiti test?Taj se test treba obaviti na datum kada, nakon 1 godine redovitog odnosa bez sigurnosne mjere (bez ikakvog razloga moguæeg pregleda partnera, nije bilo gnojidbe. Oni bi takoðer trebali biti prekinuti nakon drugog tipa slika u prepone i nakon lijeèenja tumora testisa.

Prije testiranjaPrije ulaska u studiju moraju se provesti odreðeni standardi. Negativno, uspjeh mo¾e utjecati, meðu ostalima neadekvatno dugo vrijeme seksualne apstinencije (uzorak se treba prikupiti u sezoni 2-7 dana od odnosa, bolesti (èesto one s povi¹enom temperaturom i zlouporabu alkohola. Uzorak koji se tra¾i treba biti podijeljen na minimalan naèin.Analiza sperme temelji se na njegovoj makroskopskoj procjeni (viskoznost, volumen, pH i mikroskopski (broj spermija, njihova vitalnost i pokretljivost. Osim toga, prikazana je kolièina antispermièkih protutijela. Ponekad se preporuèuju i drugi testovi, npr. Bakteriolo¹ka i biokemijska ispitivanja i hiposomotski test.

dijagnostikaU procjeni neplodnosti, ljudi takoðer koriste novu vrstu hormonalnih testova. Djeluje, meðu ostalima a je cijeli razina slobodnog nivoa testosterona gonadotropina FSH, LH, prolaktin, te TSH i FT4 estadriolu.Poremeæaji neplodnosti takoðer mogu biti posljedica autoimunih reakcija. Ovo se provjerava za antitijela protiv sperme u serumu i spermi. Tada je takozvani neizravna imunofluorescentna tehnika. Odreðuje naèin na koji se antitijela koriste s spermom. ®ele ih uèiniti jako puno da potpuno zaustave svoju plodnost. Uzrok poremeæaja neplodnosti su èesto i razne vrste infekcija. Mikrobiolo¹ka ispitivanja osmi¹ljena su da bi ih uklonili.