Protok robe i informacija u skladistu

Osnovne pretpostavke Europske zajednice

Točan odgovor na pitanje "što je CE certifikat?" povezan je s objašnjenjem osnovnih pretpostavki funkcioniranja Europske unije. Kaže da su načelo njegove provedbe tri načela: slobodno kretanje robe, lica i novca. Da bi stvorile gore navedena načela, države članice EU odlučile su prevladati sve prepreke trgovini unutar Zajednice i uspostavile zajedničku politiku u kontaktu s partnerima izvan EU. Zahvaljujući tome stvoreno je područje razmjene na tržištu Zajednice, primjereno za okupaciju jedne zemlje. Dobili ste naziv europskog jedinstvenog tržišta ili zajedničkog tržišta.

Zajedničko lokalno tržište i stavljanje proizvoda na tržište

Jedna od najvećih poteškoća povezanih s trgovinom između zemalja jesu nacionalni zahtjevi koji se odnose na marku i sigurnost proizvoda. U bilo kojoj su zemlji postojali različiti zakoni i vrijednosti koje su druge zemlje značajno dijelile. Proizvođač, kojeg sam planirao prodavati vlastite efekte u drugim zemljama, morao je ispuniti pojedinačne zahtjeve. Da bi se prevazišle trgovinske poteškoće, bilo je potrebno ukinuti te razlike. Standarde povezane s kupnjom robe nije bilo moguće ukinuti. Stoga je jedino rješenje postalo objedinjavanje dijelova unutar cijele zajednice, zahvaljujući kojima je trgovina ovisila o istim zahtjevima.

U ranoj fazi pokušao se regulirati propisi EU-a u pogledu pojedinačnih učinaka i proizvoda. Od traga do ogromne razine složenosti i dugotrajnih procesa koji su oslobođeni takvog rješenja.

Rješenje bi bilo stvoriti pojednostavljeni izlaz na pitanje tehničke usklađenosti. Bitni sigurnosni zahtjevi definirani su za jednu skupinu proizvoda koja mora biti zadovoljena prije nego što se proizvod ili proizvod stavi u uporabu na stvarnom europskom tržištu.

Poduzetnici izvan EU-a koji zahtijevaju stavljanje proizvoda u službu na zajednici, npr. Iz Turske, zarada mora biti u skladu s EU propisima i količinama u pogledu kvalitete. Prikazivanje ove činjenice njihova je odgovornost.

Stvoreni su usklađeni standardi zahvaljujući kojima poduzetnici znaju koje temeljne zahtjeve treba udovoljiti. Nije uvijek obaveza davati te istine. Poduzetnik koji u sljedećem rješenju dokaže da mu je izdržljivost korisna za kupnju na prodaju u Zajednici.

CE certifikat - izjava proizvođača

Oznaka CE jednako je čudna koliko i izjava proizvođača da proizvod ispunjava određene zahtjeve podataka koje koristi.Ima oblik deklaracijskog simbola proizvođača ili ovlaštenog predstavnika. Potvrđuje da je proizvod ispunio primjenjive zahtjeve sadržane u pravilima za određeno dobro. To može biti jedina ili nekoliko drugih smjernica.

Pravo Zajednice predviđa pretpostavku sukladnosti i zadovoljstvo minimalnim sigurnosnim zahtjevima za proizvod s oznakom CE.

CE certifikat stavlja se na snagu pod prirodnom odgovornošću proizvođača ili ovlaštenog predstavnika. Nakon toga slijedi dokazivanje da proizvod ispunjava stroge zahtjeve direktive. Za provedbu ove činjenice provodi se postupak ocjenjivanja sukladnosti, a dobra izjava o sukladnosti slijedi izjavu o sukladnosti. Postupci ocjenjivanja sukladnosti mogu biti novi u odnosu na rizike povezane sa svojstvom poznatog dobra. Što je veća prijetnja proizvodu od proizvoda, međutim, što je više loše, ništa od toga što postupak mora postići njegov proizvođač ili ovlašteni predstavnik. U odabranim slučajevima korisno je ispuniti zahtjeve čak desetak ili više normi Zajednice.