Prijevozno sredstvo

Cesta na vozilu je jedino prijevozno sredstvo koje jo¹ uvijek zahtijeva puno truda i gori mnogo kalorija, zbog èega je korisna i ozbiljna biciklistièka prehrana. Stoga je to iznad pravog naèina za ¾ene koje trebaju izgubiti nekoliko dodatnih kilograma. Meðutim, ljudi koji ovise o tretiranju bicikla samo kao prijevoznom ili hobijskom materijalu trebali bi obratiti posebnu pozornost na jelovnik, tako da se biciklistièka putovanja ne bi previ¹e iscrpila. Slijedi nekoliko savjeta koji bi trebali voditi ljude koji voze velike udaljenosti na biciklu. Ovo je biciklistièka dijeta za bicikliste kupaca:

Doruèak.Nije bez razloga doruèak najva¾niji obrok u ritmu dana. Trebalo bi nam osigurati posao do kraja dana, a ostatak obroka upotpunjuje tu energiju. Odgovarajuæe rje¹enje æe biti, izmeðu ostalog, muesli s voæem i gro¾ðicama ili juha od rezanaca (al dente.Snack.Prilikom uzimanja bicikla, ima puno toga za pamæenje o ukusnom obroku koji æe nam dati energiju i zadovoljiti iznenadnu glad. Prva komponenta trebala bi biti jednostavni ¹eæeri, zbog èega se odlikuje konzumiranjem zrelih banana ili sendvièa s d¾emom i medom. Kada je rijeè o povræu, savr¹en lijek bit æe rajèica i crvena paprika.Veèera.Nakon te¹ke vo¾nje mo¾emo osjetiti sna¾nu glad. Meðutim, ne biste trebali pretjerivati ¾ivot tek nakon fizièkog napora. Veæ nakon dolaska s biciklistièkog izleta, sve ¹to vam je potrebno je sok od naranèe ili ¹ank (kao dokaz Corne. Sjedimo na veliku veèeru kasnije, nakon ¹to se odmorimo nakon napora.Hidratacija.Prije svega, ne zaboravite na pravilnu hidrataciju tijela. Najva¾nije je piti pravu kolièinu tekuæine prije odlaska na bicikl. Najbolje rje¹enje æe naravno biti voda, biti u moguænosti pru¾iti adekvatne energetske napitke za sporta¹e. Morate biti i znati da je èovjeku potrebno oko 2 litre vode dnevno (naravno uz spol i tjelesnu masu, a uèinci moguæe dehidracije, posebno u fizièkim uvjetima, odmah æe smanjiti na¹e performanse, osjeæat æemo se slabije i li¹eni energije.

Biciklistièka prehrana koja sadr¾i programe koje sam predstavio nije u redu zamijeniti uobièajene obroke, upravo suprotno. Meðutim, nemojte prejesti! A za ¾ene koje su zainteresirane za odabir najprikladnije biciklistièke prehrane, preporuèujemo sastanak s dijetetièarom koji æe odabrati vrste obroka u takvom obliku da bi oni bili najprikladniji za nas, ne samo za obiènu osobu.