Modna revija new york

U subotu je odr¾ana prezentacija najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao mnogo gledatelja koji su ¾eljeli vidjeti ¹to su dizajneri uèinili za sezonu integracije. Meðu publikom mogli smo razumjeti èak i nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Polirana predstava ¾ivjela je na najmanjoj toèki i sve je bilo uèinjeno bez ikakvih prepreka. Na povr¹ini se mo¾emo diviti modelima koji predstavljaju prekrasnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. U njihovim aktivnostima kori¹tene su samo osnovne i lake tkanine s odgovarajuæim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svila. Na¹i novinari su voljeli prozraène, ¹arene maksi suknje od ukupno kukièanih. Èipkaste, romantiène haljine i bluze s ukrasima i vezenim bikinijima po¹tivale su ih. Za vruæu odjeæu dizajneri su, izmeðu ostalog, za dame predlo¾ili pletene ¹e¹ire sa ¹irokim obodom, ukra¹ene èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon emisije odr¾ana je aukcija lijepe vjenèanice stvorena za sljedeæu priliku. Haljina je prodana osobi koja bi ¾eljela ostati anonimna. Osim toga, prodano je i nekoliko odjeæa iz najnovije kolekcije. Dohodak od trenutne aukcije bit æe dan poljskom siroti¹tu. Potrebno je naglasiti da tvrtka dragovoljno podr¾ava razne izvanredne i dobre akcije. Njegovi vlasnici veæ su u vi¹e navrata nudili vlastite radove za aukcije, a kao toèka transakcije èak je i posjet jednoj od tvornica.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija doæi na posao u svibnju. Osim toga, najavio je da brand planira otvoriti internetsku trgovinu u kojoj bi se zbirke razlikovale od stacionarnih narud¾bi.Domaæa marka odjeæe je piæe meðu najdebljim proizvoðaèima odjeæe u tom podruèju. Ima nekoliko tvornica u cijeloj zemlji. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa zaposlenika, i to prije svega, najbolje krojaèe, krojaèe i arhitekte. U isto vrijeme, ovo ime izdaje zbirke usluga s istaknutim poljskim dizajnerima. Ove zbirke imaju tako ¹iroko priznanje da su èak i prije pokretanja trgovine spremne ujutro s pojedinaènim redovima. Ove zbirke nestaju ovaj jedinstveni dan.Proizvodi sada¹nje tvrtke iz vi¹e godina vrlo su popularni meðu klijentima, kako na terenu tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ne dolazi do toga da ne spominjemo mnoge nagrade koje je postigla i koje odluèuju da su uèinci najvi¹e kvalitete.

http://hr.healthymode.eu/formexplode-brzo-povecanje-misicne-mase/

Pogledajte svoju trgovinu: Jednokratna odjeæa Wroclaw