Ginekologija u gorlicama

Ginekologija ide naprijed. Sve je vi¹e novih tretmana za ispitivanje ljudskog tijela. Sve manje invazivna i sve toènija. Ozbiljan problem kod spolno seksualnih ¾ena je rak grliæa maternice, koji je u ranoj fazi ekstrakcije potpuno izljeèiv.

Meðutim, ako primijetite uznemirujuæe simptome koji mogu biti posljedica takve bolesti, trebali biste se odmah prijaviti kod specijaliste na kolposkopu kako biste iskljuèili bolest. Posljedica nedostatka ozbiljnosti simptoma mo¾e biti rje¹enje maternice.

Takvo se istra¾ivanje oblikuje kolposkopom. To nije ni¹ta novo kao mikroskop s spekulumom. Spektulum se umetne u vaginu s dobrom pripremom za provjeru pH vagine. Ovaj mikroskop omoguæuje postizanje trodimenzionalnog efekta, a osim toga opis èini i do deset puta, tako da ginekolog mo¾e dobro pregledati vaginalni i vratni zid kako bi savjesno procijenio postoje li promjene. Treba imati na umu da se treba pripremiti za ispit. Ginekolog æe vjerojatno uputiti pacijenta kako da se pona¹a prije pregleda. Prije svega, treba se odreæi fizièkih kontakata i ginekolo¹kih iskustava tjedan dana prije planiranog pregleda.

®ena koja prouèava kolposkop obièno ¾ivi na dodatnoj ginekolo¹koj stolici. Takav pregled obièno traje nekoliko do nekoliko minuta. Ako su uspjesi zabrinjavajuæi, ginekolog mo¾e odluèiti uzeti dio maternice, to bi trebalo zavr¹iti do odreðenog stupnja od bilo koje seksualne aktivnosti, jer æe osjetiti jaku neugodnu neugodnost. Ergonomski parametri su takoðer va¾ni u ovom ureðaju, jer je to radni alat.