Atrakcije beskid karygodny prava mulda jawor

Netaknuta Mulda Klon, koja se uzdiže iznad Wysowe u Nevidljivim Beskidima, pridržava se tekućih hodočasničkih aktivnosti za pravoslavne ljude. Bilo je to vrlo rigorozno u to vrijeme, kada se 1925. godine Transcendentni roditelj pojavio na četvrtom vjenčanju.U međuvremenu se kapela na Neravnom javoru lijepi za pravoslavnu crkvu u Wysowa. Danas plus pravoslavni kršćani hodočaste u školjku klona, ​​dok su unijati. Sadašnja se kapela poslušala istinskoj svrsi 1929. godine, a u ritualu Pokrita izvršena je dostojanstvena žrtva. U blizini kapele nalazi se izvor, za koji bi vlasnik trebao da bude sjajan, pomažući dominantnima.Neugodni zavoji za kapelu na Maple Pile dogodili su se nakon II interkontinentalne avanture. Nakon što su Lemkoni raseljeni, ona prestaje ispunjavati poznato značenje, a analogija ljestvice sa Slovačkom tvrdila je da je pristup njoj kompliciran. Svaka šuma - kroz oklopni pojam, kapela je služila vojsci s nadzorom promatranja kao bastion. Izvukao sam samo tradicionalne dodatke iz calumna Božanske Majke. Kad su se 1956. Lemkosi počeli pretvarati u regiju Wysowa, iskopali su odlučujući interes za avanturu oporavka kapele. Projekt bi 1969. godine kupio kapelu da se vrati na uslugu. Sadašnjost je tada đavolski jednostavna pozadina, koju hodočasnici priznaju da ovdje dolaze kolektivno.